Ontstoppen - Reinigen - Ruimen

ruimdienst

Voor het reinigen van riolen onder hoge druk beschikken wij over diverse wagens:

  • een rioolspoelwagen met een capaciteit van 10.000 liter water en een pompdebiet van 300 l
  • een vaccuümwagen voor het opzuigen van slib, met een hogedrukpomp met een debiet van 300 liter

Met deze professionele uitrusting kunnen wij bestaande of nieuwe riolen, straatriolering en collectoren reinigen van alle diameters. We gebruiken daarbij ook verschillende rioolspuitkoppen naargelang de aard van de vervuiling.

Ruimdienst Van Der Straeten zorgt voor het onderhoud, ledigen en ruimen van Individuele Waterzuiveringsstations (IWZ) en stations voor Individuele Behandeling Afvalwater (IBA).

Woont u in een zone waar voor woningen het afvalwater individueel moet gezuiverd worden, dan zal bij nieuwbouw of verbouwing de stedenbouwkundige vergunning u de verplichting opleggen om uw afvalwater individueel te zuiveren.

Deze individuele waterzuiveringsstations (ook Individuele Behandeling van Afvalwater of kortweg IBA genoemd) moeten regelmatig worden geruimd en gereinigd.

Wij zorgen voor het ruimen en reinigen van allerlei opslagtanks en silo's.

Alle niet-ADR-gebonden afval wordt door ons afgevoerd naar een erkend verwerkingsstation. Wij bezorgen u hiervan een attest.

Wij beschikken over aangepast materiaal om het ruimen en reinigen van industriële en semi-industriële opslagtanks en silo's op een professionele manier uit te voeren. Ons personeel is speciaal opgeleid voor het uitvoeren van werken in besloten ruimten.

 

Een breuk in de waterleiding, een lek in de riolering of hevige regen kan er voor zorgen dat u te maken krijgt met ernstige wateroverlast.

Wij zorgen voor het leegpompen van ondermeer:

  • kelders
  • ondergrondse garages
  • liftkokers
  • ondergelopen parkings

Wij beschikken hiervoor over meerdere pompen met een hoog debiet.

Na het leegpompen van uw kelder of ondergrondse garage kunnen we slib verwijderen en de omgeving reinigen.

Voor u het weet slibben riolen dicht met bladeren, takjes, steentjes, zand, e.a. U loopt een grote kans dat u te maken krijgt met verstoppingen van uw riolering. Laat daarom periodiek uw riolering en afvoerbuizen reinigen.

Wij reinigen uw riolering met hoge druk en maken de wanden van uw afvoerbuizen weer helemaal schoon. Het losgekomen afval wordt door onze vacuümwagen weggezogen.

Het periodiek reinigen van uw regenwaterput garandeert helder water.

Wij ledigen uw regenwaterput eerst volledig. Slib, zand, bladeren en andere vaste stoffen worden verwijderd en afgevoerd. Daarna gaan we uw regenwaterput reinigen onder hoge druk. Om de regenwaterput grondig te kunnen reinigen, betreden wij deze indien mogelijk, met aangepaste beschermkledij.

Het regelmatig reinigen van uw regenwaterput zorgt voor helder en bruikbaar water. Daardoor bespaart u op een milieuvriendelijke manier heel wat op uw waterrekening.

Veel recente woningen beschikken over een septische put. Deze is in sommige gemeenten immers verplicht. Een septische put moet wel periodiek leeggemaakt worden.

Een septische put zorgt er voor dat vaste stoffen (toiletpapier, uitwerpselen, ...) gescheiden worden van het afvalwater. De vaste stoffen bezinken in de septische put en worden deels bacterieel afgebroken. Op die manier voorkomt men verstoppingen in het openbaar rioleringsstelsel.

Pagina's

Bel naar  054 414 378  of vul hieronder uw gegevens in.

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Om een zo correct mogelijke prijsberekening te kunnen maken is het belangrijk om uw adresgegevens volledig in te vullen. Vul ook de gegevens van uw regenwaterput of septische put in indien relevant.

Septische put
liter
Regenwaterput
liter
Opgelet: het kiezen van een onmiddellijke interventie is niet vrijblijvend. Bij het kiezen van de optie "onmiddellijke interventie" ga je daadwerkelijk over tot het bestellen van een betalende interventie.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.